All About Music Thailand

Music Slang | Drip & Sauce

  ✍ ฮิตสุดจากปี 2018 ต้องคำนี้เลย “𝐃𝐫𝐢𝐩” (ดริป) 💦 และ “𝐒𝐚𝐮𝐜𝐞” (ซ๊อส) 🍝 เป็นแสลงที่ใช้ง่าย เท่สุดๆ แต่ก็งงกับความหมายและที่มาสุดๆ เหมือนกัน ดูความหมายธรรมดาของมันก่อน “Drip” จะหมายถึง การหยด ย้อย เหมือนน้ำหยดติ๋งๆ ส่วน “Sauce” ก็คือซ๊อสนี่แหละ น้ำจิ้ม น้ำข้นๆ ที่ใช้ประกอบอาหาร “น้ำซ๊อสไหล” มันจะแสลงไปว่าอะไรได้วะ? อ่านดูแล้วจะอึ้ง มันมีหลายวิธีใช้และหลายทฤษฎีอธิบายประกอบด้วยกัน ปกติแล้ว 𝐃𝐫𝐢𝐩 และ […]