All About Music Thailand

Music Slang | Hood

  ” Hood ” คำสั้นๆ สุดลึกล้ำ ที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมฮิพฮอพ เราสามารถออกเสียงคำนี้ว่า ฮู้ด ฮู่ด ฮื้ด หืด ได้หมดนะครับ แต่พยายามอย่า “หูดด” แบบไทยเกินไป คำว่า Hood เดิมหมายถึง เสื้อผ้าประเภทคลุมศีรษะ แบบเสื้อ “Hoodie” หรือ ขนบนหัวของสัตว์บางชนิด หรือ ฝาประโปรงรถยนต์ หรือ หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ บลาๆ ส่วน […]