All About Music Thailand

Music Slang | Woke

  WOKE เวลคัมแบ็คกับซีรี่ย์แห่งการเรียนรู้ครับ วันนี้มาดูแสลงยอดฮิตในยุคสมัยแห่งการตื่นตัวทางสังคม จนได้ถูกบรรจุเป็นศัพท์ใหม่ในพจนานุกรม Oxford Woke มากจากกริยาช่องที่ 2 ของ Wake ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ลักษณะอาการตื่นตัวภายหลังจากการนอนหลับ แต่คำนี้ก็ยังมีความหมายโดยนัยอื่นๆ ด้วย ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา Woke เป็นคำศัพท์ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในสังคมกระเเสหลัก โดยเฉพาะในบริบทที่ใกล้เคียงกับความหมายที่ว่า การรับรู้หรือตื่นตัวต่อการเลือกปฏิบัติ สังคมที่ไม่เป็นธรรม หรือการเหยียดเชื้อชาติอื่นๆ ในสังคม แม้ต้นกำเนิดจะคลุมเครือ แต่คำนี้เริ่มถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการเหยียดผิวสี (Black Lives Matter Movement) […]