All About Music Thailand

Music Slang | Trap

  ✍ คำนี้เบสิคมาก เจอได้ทั่วไปในฮิพฮอพสมัยใหม่เลย ” 𝐓𝐫𝐚𝐩 ” ความหมายดั้งเดิมคือ กับดัก กับดักหนู กับดักระเบิด อะไรก็ว่าไป แต่พอมาเป็นภาษาแสลง มันจะมีที่มาที่ไปลึกซึ้งกว่านั้นหน่อย ก็คือ ใช้ในการเปรียบเปรยกับสถานที่ที่คนเข้าไปซ่องสุมกัน และการกระทำกิจกรรมบางอย่างที่ผิดกฎหมาย ส่วนมากแล้วก็คือพัวพันกับยาเสพติด เสพหรือขาย สาเหตุที่เรียกว่าเป็น “กับดัก” นั้น ก็เพราะวงการนี้ เข้าแล้วออกไม่ได้ ถ้าเสพก็ติด ถ้าเคยขายก็ต้องขายต่อไป ไม่ว่าเพราะอยากทำรายได้ต่อหรือถูกบังคับให้ทำก็ตาม เช่น ถ้า 𝐓𝐫𝐚𝐩 House […]