All About Music Thailand

Music Slang | Low-Key & High-Key

  High-key / Low-key (ไฮคีย์ / โลวคีย์) สองคำนี้ในทางแสลงใช้อธิบายความโดดเด่นหรือความชัดเจน คือ โดดเด่นมาก (High-key) และไม่โดดเด่นหรือแอบๆ (Low-key) จากรูปการณ์ที่เราได้พบเห็น ได้ยิน หรือรู้สึกกับสิ่งต่างๆ เป็นศัพท์แบบอินเตอร์เน็ตแสลง ไม่มีที่มาที่ไปในการใช้เท่าไหร่ ความหมายเดิมของ Highkey / Lowkey อาจจะหมายถึงความฉูดฉาดของเฉดสี หรือความสูงต่ำของโน้ตดนตรี (key) ส่วนที่แปรมาใช้แบบแสลง ก็เช่น เวลาที่เราฟังเพลง เป็นเพลงที่เสียงร้องทำนองสดใสไพเราะ แต่เนื้อหานั้นแอบซ่อนข้อความสุดแสนแทงใจไว้ ก็จะเป็น “This song […]