All About Music Thailand

Music Slang | Ice

✍ เมื่อวานร้อนกันไปแล้ว วันนี้มาดูของเย็นๆ บ้าง “𝐈𝐂𝐄” (ไอซ์) ที่ไม่ใช่แค่น้ำแข็ง ❄️ เมื่อแรปเปอร์แสดงความร่ำรวย จะมีอะไรดีไปกว่าการเดินอวดเครื่องประดับฝังเพชรวิ้งวับแสบลูกตาคน ส่วนราคาก็ให้คนมองไปคิดกันเอาเอง แต่จะโม้ว่า กูมีเพชร เฉยๆ ก็ไม่ฮิพพอ จึงใช้การเปรียบเปรยเครื่องประดับเพชรพวกนี้เป็นเสมือน น้ำแข็งก้อน เพราะ texture มันใส แข็ง แวววาว ✨ และเย็นยะเยือกเวลาสัมผัสผิวหนังเหมือนกัน 𝐈𝐂𝐄 จึงแปลหยาบๆ หมายถึง เพชร 💎 (Diamond) ไม่เกี่ยวกับยาไอซ์ ไม่ใช่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ‘I.C.E ที่จะจับ 21 Savage ส่งกลับอังกฤษ […]