All About Music Thailand

Music Slang | Stick

  ‘Stick’ (สติ๊ค)​ Stick เป็นศัพท์ที่มีความหมายหลากหลาย ทั่วไปแล้วหมายถึงกริยาการติด การแทง/เสียบไว้ ส่วนคำนามที่ใช้จะเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นไม้ เป็นแท่งๆ ยาวๆ มีด้ามจับ เช่น กิ่งไม้ ในทางแสลง Stick หมายถึง ประเภทของปืน ใช้พูดเลี่ยงๆ เมื่อพูดถึงอาวุธปืน เพราะมีลักษณะรูปร่างตามที่ว่านั้นเช่นกัน การใช้คำว่า Stick เป็นแสลงสำหรับปืนนั้นต้องย้อนกลับไปนานมาก เมื่อครั้งอาวุธปืนยังถูกออกแบบให้ประกอบหรือตกแต่งด้วยไม้เป็นหลัก ใช้ทางการทหารบ้าง ล่าสัตว์บ้าง จึงมีสีสันและลวดลายมีเค้าใกล้เคียงกับกิ่งไม้เดิมอยู่บ้าง จนปี 1900s ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา […]

All About Music Thailand

Music Slang | Ni**a

  ” 𝐍𝐢𝐠𝐠𝐚 ” จริงๆ ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่อยากพูด ไม่อยากพิมพ์คำนี้เลย แต่คอนเทนท์เราต้องเรียลที่สุด เพื่อสาระและความชัดเจน 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐨, 𝐍𝐢𝐠𝐫𝐨, 𝐍𝐢𝐠𝐠𝐞𝐫, 𝐍𝐢𝐠𝐠𝐚 มีความหมายเหมือนกัน ส่วนถ้าเติม s หรือ z ก็คือมีจำนวนหลายคน เราจะพูดคำนี้แบบเลี่ยงๆ หรือแบบเป็นทางการได้ว่า “N-Word” คือไอ้คำที่มีตัว N นำหน้าน่ะ เวลาเราพูดถึงคำที่คุณก็รู้ว่าใคร พัฒนาการมาจากรากศัพท์ภาษาโปรตุเกศและสเปนคือ 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐨 ซึ่งมาจากภาษาละตินอีกทีว่า ‘𝐍𝐢𝐠𝐫𝐮𝐦’ ฝรั่งเศสเรียกว่า […]