All About Music Thailand

Music Slang | Stick

  ‘Stick’ (สติ๊ค)​ Stick เป็นศัพท์ที่มีความหมายหลากหลาย ทั่วไปแล้วหมายถึงกริยาการติด การแทง/เสียบไว้ ส่วนคำนามที่ใช้จะเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นไม้ เป็นแท่งๆ ยาวๆ มีด้ามจับ เช่น กิ่งไม้ ในทางแสลง Stick หมายถึง ประเภทของปืน ใช้พูดเลี่ยงๆ เมื่อพูดถึงอาวุธปืน เพราะมีลักษณะรูปร่างตามที่ว่านั้นเช่นกัน การใช้คำว่า Stick เป็นแสลงสำหรับปืนนั้นต้องย้อนกลับไปนานมาก เมื่อครั้งอาวุธปืนยังถูกออกแบบให้ประกอบหรือตกแต่งด้วยไม้เป็นหลัก ใช้ทางการทหารบ้าง ล่าสัตว์บ้าง จึงมีสีสันและลวดลายมีเค้าใกล้เคียงกับกิ่งไม้เดิมอยู่บ้าง จนปี 1900s ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา […]