Tyler the Creator – Igor

IGORTyler, The Creator The Best ของ ไทเลอร์ เดอะ ครีเอเทอร์ ???ถึงตรงนี้ ต้องยอมแล้วว่าไทเลอร์คือแรปเปอร์ที่สร้างสรรค์ผลงานได้มีพัฒนาการด้านคาแร็คเตอร์มากที่สุดคนหนึ่ง ที่ผ่านมาไทเลอร์ได้ทดลองเพลงสไตล์ต่างๆ ไม่ว่าจะป๊อปหวานบาดใจ (Flower Boy) ดิบเถื่อนรุนแรง (Goblin, Bastard) จะทุเรศทุรังสวนกระแสแค่ไหนก็ทำมาหมดแล้ว ทำให้ Tyler เองก็สะสมแฟนเพลงขึ้นมามากมายหลายกลุ่ม แต่ยังมีคำถามว่า แนวทางไหนกันแน่คือสิ่งที่ ไทเลอร์ เดอะ ครีเอเทอร์ คนนี้นำเสนอได้ดีที่สุดIGOR คือคำตอบ รึเปล่า?ตัวตนที่เป็นจุดขายของไทเลอร์ […]